אלישבע בת עמינדב

אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב היא אישיות מהתנ"ך, מכונה גם בשם "אם הכהונה".[1] בתו של עמינדב, אחותו של נחשון, נשיא שבט יהודה ואשתו של אהרון, ראשון הכהנים; ואם לנדב, אביהוא, אלעזר ואיתמר.[2]

מדרש שם

השם אלישבע הוא יחידאי בתנ"ך. הוראתו אינה ברורה דיו ויש משערים שהמספר הטיפולוגי שבע אשר מבטא שלמות, שפע וקדושה, מספר בשבחו של ה'. או ה' נותן שפע.[3]

קורות חייה

חז"ל[4] מסכמים את קורות חייה כך: אלישבע הייתה האישה בעלת הייחוס והמעמד הנכבד ביותר בישראל: בתו של עמינדב, מנכבדי עם ישראל, אשתו של אהרון שהיה ראשון הכהנים והאדם המכובד ביותר בדורו, גיסתו של משה שהיה מנהיג עם ישראל, בניה היו פרחי כהונה, פנחס בן בנה, היה משוח מלחמה ופיקד על 12,000 הלוחמים שנלחמו במִדְיָן. אחיה היה נשיא שבט יהודה. כנראה שגם מבחינה כלכלית מצבה היה טוב ומובטח. אך האסון שבו מתו שני בניה נדב ואביהוא ביום הקמת המשכן, גדע את שמחותיה.

בזכות נישואיה של אלישבע, שהייתה משבט יהודה (ומכונה בשם "אם הכהונה", מכוון שכל הכהנים יצאו ממנה) עם אהרון, נתערבה משפחת הכהונה, עם משפחת המלכות (דהיינו שבט יהודה שממנה יצאו מלכי יהודה).

בתלמוד בבלי ישנה דעה שאלישבע ויוכבד חמותה הן שפרה ופועה, שתי המיילדות העבריות במצרים,[5] שסירבו להרוג את תינוקות בני ישראל על אף דרישתו של פרעה.

חז"ל למדו כמה דינים מאלישבע: אדם הנושא אישה, צריך לבדוק באחיה כוון שרוב בנים דומין לאחי האם.[6] גם לגבי קריאת שמות לבנים, שראינו שנדב ואביהוא נקראו על שם אבות אביהם ואמם, נדב על שם עמינדב, אבי אלישבע, ואביהוא על שם אביו של אהרן, (דהיינו אבי - הוא). ומכאן למדו שבגלל שהקדימו שם אביה של האישה נענשו ומתו שני הבנים, מכוון שזה זלזול לאביו אם יקדים שם חמיו לבן הבכור.[7]

על פי המסורת היהודית קבורה אלישבע ב"קבר האמהות" בעיר טבריה, סמוך ליוכבד חמותה וצפורה אשת משה.

ראו גם

קישורים חיצוניים

הערות שוליים

  1. בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויחי פרשה צז.
  2. שמות ו כג: וַיִּקַּח אַהֲרֹן אֶת אֱלִישֶׁבַע בַּת עַמִּינָדָב אֲחוֹת נַחְשׁוֹן לוֹ לְאִשָּׁה וַתֵּלֶד לוֹ אֶת נָדָב וְאֶת אֲבִיהוּא אֶת אֶלְעָזָר וְאֶת אִיתָמָר.
  3. עמוס חכם, נשים בתנ"ך ובאספקלריית חז"ל, קריית גת, דני ספרים, 2009, ע"מ 31.
  4. ויקרא רבה כ ב
  5. תלמוד בבלי, מסכת סוטה, דף יא עמוד ב. מחלוקת רב ושמואל, לגבי ממיילדות העבריות. "חד אמר אשה ובתה וחד אמר כלה וחמותה מ"ד אשה ובתה יוכבד ומרים ומ"ד כלה וחמותה יוכבד ואלישבע"
  6. תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף קי עמוד א: "אמר רבא: הנושא אשה צריך שיבדוק באחיה, שנאמר: 'ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון', ממשמע שנאמר 'בת עמינדב' איני יודע שאחות נחשון היא? מה תלמוד לומר 'אחות נחשון'. מכאן, שהנושא אשה צריך שיבדוק באחיה. תנא: רוב בנים דומין לאחי האם" .
  7. שו"ת יביע אומר חלק ב-אה"ע סימן ז.
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.