איקריוטים

איקריוטים
שם מדעי
Eukaryota

אֵיקַרְיוֹטִים (שם מדעי: Eukaryota, Eukarya, Eucarya; "בעלי גרעין") הם יצורים תאיים בעלי גרעין ואברונים, המהווים את העל-ממלכה המגוונת ביותר במיון עולם הטבע. הם כוללים חד-תאיים כמו פרוטוזואה, ריריות, אצות ופטריות חד-תאיות, וכן את הממלכות של הרב-תאיים: פטריות, צומח ובעלי חיים. שתי העל-ממלכות האחרות - חיידקים וארכאונים - כוללות את היצורים הפרוקריוטים.

תא איקריוטי מתאפיין בכך שקיימים אצלו גרעין התא והאברונים המתמחים, המופרדים מהציטופלזמה על ידי ממברנה ביולוגית, שלא כמו בפרוקריוטים, חסרי הגרעין והאברונים (פרו - לפני, קריוט - גרעין; "לפני הופעת הגרעין").

מבנה התא האיקריוטי

תאים איקריוטיים לרוב גדולים יותר מתאים פרוקריוטיים. המחשה לכך ניתן למצוא בהשוואה בין מסת התאים המרכיבים את גוף האדם, לבין מסת החיידקים השוכנים בו באופן תמידי. אף שמספר החיידקים ומספר תאי האדם הם בעלי אותו סדר גודל (), מסת החיידקים בגוף מסתכמת בכ-200 גרם בלבד[1]; הדבר מתאפשר בזכות ההבדל העצום בין גודלם של תאי הגוף (האיקריוטיים) וזה של החיידקים (הפרוקריוטיים).

תאים איקריוטיים מכילים מבנים שונים שניתן לכנותם באופן כללי בשם "אברונים". במרכז התא נמצא גרעין המוקף ממברנה כפולה ובה מעברים מיוחדים למעבר חומרים חיוניים. בתוך הגרעין נמצא החומר התורשתי של התא (ה-DNA) המאוחסן בכרומוזומים; משם מנוהלות פעילויות התא. כל מה שנמצא מחוץ לגרעין נקרא "ציטופלזמה". הציטופלזמה היא נוזל צמיג בו נמצאים כל שאר אברוני התא ובו מתבצע חלק מחילוף החומרים של התא. יציבות מבנה התא נשמרת על ידי שלד התא.

המיון המדעי של האיקריוטים

פרק זה דורש עריכה. אתם מוזמנים לתרום למכלול ולערוך אותו.

לפי שיטה אחת, האיקריוטיים מחולקים לארבע ממלכות:

שיטה אחרת מפרקת את ממלכת הפרוטיסטה לקבוצות, שחלקן, לפי שיטה זו, קרובות יותר לממלכות האחרות מאשר זו לזו (קבוצה היא דרגת מיון כמו מערכה, מחלקה, סדרה ומשפחה, אך ללא שם מאפיין). להלן המיון לפי שיטה זו, כשהוא שלם, מלא ומעודכן לשנת 2004.

 • קבוצת Fungi/Metazoa
 • קבוצת Acanthamoebidae
 • מחלקת Acantharea
 • קבוצת Alveolata (alveolates)
  • מערכת Apicomplexa – פרוטוזואה
  • קבוצת Ciliophora – פרוטוזואה
  • מחלקת דינופלגנטים (Dinophyceae) – אצות
 • משפחת Apusomonadidae (apusomonads)
 • קבוצת Centroheliozoa
 • קבוצת Cercozoa
 • מחלקת Cryptophyta
 • קבוצת Diplomonadida
 • קבוצת Entamoebidae
 • קבוצת Euglenozoa
 • מחלקת Glaucocystophyceae
 • מחלקת Granuloreticulosea
  • סדרת חוריריות (Foraminifera) - פרוטוזואה
 • מערכת Haplosporidia
 • קבוצת פרימנסיות (Haptophyceae) - אצות
 • מחלקת Heterolobosea
 • משפחת Jakobidae
 • מחלקת Lobosea
 • משפחת Malawimonadidae
 • קבוצת Mycetozoa
  • סדרת ריריות תאיות (Dictyosteliida)
  • קבוצת ריריות (Myxogastria)
 • משפחת Nucleariidae
 • סדרת Oxymonadida
 • קבוצת Parabasalidea
 • קבוצת Paramyxea
 • קבוצת Pelobiontida
 • קבוצת Plasmodiophorida
 • מחלקת Polycystinea
 • קבוצת אדומיות (Rhodophyta) – אצות אדומות
 • קבוצת Stramenopiles באנגלית (heterokonts)
  • מערכת צורניות (Bacillariophyta) – אצות
  • מערכת חומיות (Phaeophyceae) – אצות חומות
  • מחלקת סיליקופלגלטים (Dictyochophyceae) - אצות
  • מערכת קסנתופיטיות (Xanthophyceae) – אצות
  • מחלקת זהוביות (Chrysophyceae) – אצות זהובות
  • סדרת Labyrinthulida – פרוטוזואה
  • סדרת Slopalinida
   • משפחת Opalinidae - פרוטוזואה

להלן סידור חדש של מיון האיקריוטים לפי מחקרים רבים מהשנים 2007–2009 בתחום הגנטיקה.

מיון זה מציג נתונים חדשניים לגבי יחסי הקירבה בין המערכות והמחלקות של האיקריוטיים:

 • קבוצת Unikonta (בעלי שוטון יחיד)
  • ממלכת אמבות (Amoebozoa) (כולל את המשפחות Entamoebidae, Acanthamoebidae)
   • סוג Stereomyxa
   • סוג Trichosphaerium
   • סדרה Breviatea
   • תת-ממלכה Conosa
    • מערכת Archamoebae (כולל את סדרת Pelobiontida)
    • מערכת Mycetozoa (כולל את הסדרה ריריות תאיות (Dictyosteliida) ואת המחלקה ריריות (Myxogastria))
   • תת-ממלכה Lobosea
    • סדרת Centramoebida
    • מערכת Discosea
    • מערכת Tubulinea
  • קבוצת Opisthokonta
   • קבוצת Holomycota/Nucletmycea (דמויי פיטריות)
    • סוג Fonticula
    • סדרת Nucleariida
    • ממלכת פטריות (Fungi)
   • קבוצת Holozoa
    • מערכת Choanozoa (כולל את סדרת Choanoflagellida) - פאראפילטי לממלכת בעלי חיים
    • ממלכת בעלי חיים (Animalia/Metazoa)
 • קבוצת Bikonta (בעלי 2 שוטונים ומעלה)
  • מערכת Apusozoa (כולל את משפחת Apusomonadidae)
  • ממלכת Excavata
   • על מערכת M+M
    • משפחת Malawimonadidae
     • סוג Malawimonas
    • מערכת Metamonada
     • מחלקה Eopharyngia
      • סדרה Retortamonadida
      • סדרה Diplomonadida
      • סוג Carpediemonas
     • מחלקה Parabasalia
     • מחלקה Anaeromonadida
      • סדרה Oxymonadida
      • סוג Trimastix
   • על מערכת Discoba
    • מערכת Jakobia
    • קבוצת Discicristata
     • מערכת Percolozoa
     • מערכת עינניות (Euglenozoa/Euglenida)
  • Plants+HC+SAR megagroup
   • SAR supergroup
    • ממלכת Rhizaria
     • מערכת Cercozoa
      • מחלקת Ascetosporea (בעבר נקראה Haplosporidia ,Paramyxea)
      • מחלקת Gromiidea
      • מחלקת Proteomyxidea
      • מחלקת Chlorarachnea
      • מחלקת Ebridea
      • מחלקת Imbricatea / Silicofilosea
      • מחלקת Phytomyxea (בעבר נקראה Plasmodiophorida)
      • מחלקת Phaeodarea
      • מחלקת Thecofilosea
      • מחלקת Sarcomonadea
     • על מערכת Retaria
      • מערכת חוריריות (Foraminifera) - פרוטוזואה
      • מערכת Radiolaria
       • מחלקת Acantharea
       • מחלקת Polycystinea
       • מחלקת Sticholonchea
    • ממלכת Halvaria
     • מערכת Heterokonta/Stramenopiles באנגלית (heterokonts)
      • קבוצת Fungus like (דומיי פיטריות - חסרי צבע)
       • אינפרא-מערכת Pseudofungi
        • מחלקת Oomycetes
        • מחלקת Hyphochytridiomycetes
       • אינפרא-מערכת Bigyra
        • קבוצת Sagenista
         • מחלקת Bicosoecea
         • מחלקת Labyrinthulomycetes – פרוטוזואה
        • על מחלקת Slopalinida
         • מחלקת Opalinea - פרוטוזואה
         • מחלקת Proteromonadea
      • קבוצת Ochrophyta / alga like (דומיי אצות - בעלי צבע / פוטוסינתזה)
       • אינפרא-מערכת Khakista
        • מחלקת Bolidophyceae
        • מחלקת צורניות (Bacillariophyta) – אצות
       • אינפרא-מערכת Phaeista
        • קבוצת Hypogyristea
         • מחלקת Pinguiophyceae
         • מחלקת Pelagophyceae
         • מחלקת סיליקופלגלטים (Actihrysophyceae / Dictyochophyceae) - אצות
        • קבוצת Chrysista
         • מחלקת Eustigmatophyceae
         • מחלקת Phaeothamniophyceae
         • מחלקת Raphidophyceae
         • מחלקת Synurophyceae
         • מחלקת חומיות (Phaeophyceae) – אצות חומות
         • מחלקת צהוביות (Xanthophyceae) – אצות
         • מחלקת זהוביות (Chrysophyceae) – אצות זהובות
     • קבוצת Alveolata (alveolates)
      • מערכת נבגוניות (Apicomplexa) – פרוטוזואה
      • קבוצת ריסניים/ריסוניות Ciliophora – פרוטוזואה
      • מחלקת דינופלגנטים (Dinophyceae) – אצות
   • Plants+HC supergroup
    • קבוצת Hacrobia (או HC)
     • מחלקת Centroheliozoa
     • מערכת/מחלקת Cryptophyta
     • מערכת/מחלקת פרימנסיות (Haptophyceae) - אצות
    • קבוצת Archaeplastida
     • מערכת אדומיות (Rhodophyta) – אצות אדומות
     • מערכת Glaucophyta (בעבר נקראו Glaucocystophyceae)
     • ממלכת הצומח (Viridiplantae/Plantae)

ראו גם

קישורים חיצוניים

ראו מדיה וקבצים בנושא זה בוויקישיתוף.

הערות שוליים

 1. Ron Sender, Shai Fuchs, Ron Milo. "Revised Estimates for the Number of Human and Bacteria Cells in the Body". PLOS. August 19, 2016
הערך באדיבות ויקיפדיה העברית, קרדיט,
רישיון cc-by-sa 3.0
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.