איגוד המוסכים בישראל

יש לשכתב ערך זה. הסיבה לכך היא: פרסומי.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. אם אתם סבורים כי אין בדף בעיה, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

איגוד המוסכים בישראל הוא הארגון היציג של ענף שרותי הרכב והתחבורה בישראל, מאז שנת 1942. הענף מקיף כ-5,000 מוסכים מורשים כחוק בכל ענפי המקצוע, מעסיק כ-50,000 איש ואחראי לתחזוקתו התקינה של צי הרכב במדינה, המונה מעל 2.5 מיליון כלי רכב מכל הסוגים והדגמים.

מטרות ופעילויות

מטרותיו המוצהרות של איגוד המוסכים כגילדה מקצועית וכארגון יציג, הן לשמור את תחום שרותי הרכב הוגן, בטיחותי, מתקדם ומקצועי. יעדיו מכוונים לארגון ואיחוד ענף שירותי הרכב על מקצועותיו השונים - למען העוסקים בו ולמען לקוחותיהם. איגוד המוסכים מספק שירותים מגוונים הן למוסכים ואנשי התחום והן לצבור הרחב (הסברה, מחלקת פניות ציבור ומוסד בוררות ארצי) במסגרת פריסת סניפים ארצית. כמו כן מספק האיגוד, כשרות לציבור, טופס "גילוי נאות" לשימוש בעת רכישת רכב משומש וכן מפעיל מוקד דיווח ומסירת מידע ("מלשינון") על מנת לטפל בתופעות פסולות בתחומי הסחר, הביטוח, ההשכרה/החכרה (ליסינג) והשירות לרכב.

היסטוריה ומבנה ארגוני

טרם קום המדינה ענף התחבורה הממונעת בישראל היה בחיתוליו וכבישים עדיין לא היו קיימים. התנועה התנהלה בדרכי עפר ובשבילים. עקב כך הנסיעות התארכו מאד ומכוניות נזקקו לתיקונים רבים ויסודיים לעיתים תכופות. גם המכוניות לא הצטיינו בטיבן והמבחר התמקד בעיקר ברכבי פורד מעודפי הצבא הבריטי. המוסך היהודי הראשון בישראל (מוסך "אוניברסל"), הוקם בשנת 1918 בלב יפו הערבית, באחת הסמטאות המוליכות לכיכר השעון מאחורי בית הממשל (סרייה). את המוסך הקים פליק גורבן, אשר היה בין מקימיו של איגוד המוסכים. האיגוד הוקם בשנת 1942 כגילדה מקצועית שתספק מענה לצרכים הגדלים של צי הרכב הצנוע של המדינה שבדרך. האיגוד איגד את המוסכים הראשונים, שקמו בישראל המנדטורית ולימים במדינת ישראל. מטרות היסוד עליהן החליטו מייסדי האגוד היו בעיקרן לצורכי הגשת סיוע מוניציפלי/משפטי ומקצועי/טכני לעוסקים בענף. מוסדות האגוד כוללים את האספה הכללית, המועצה, ההנהלה הארצית והוועדות השונות. האגוד מתווה מדיניות ומקבל החלטות במסגרת פעילות החברים הנבחרים בכל המוסדות. האגוד מתנהל באופן שוטף באמצעות יו"ר האגוד, יו"ר הסניפים, יו"ר ועדים לענפי הרכב השונים וההנהלה הראשית. כלל התפקידים הציבוריים באיגוד מבוצעים בהתנדבות. הצוות האדמיניסטרטיבי כולל כ- 50 עובדים ופרילנסים בשכר וכ-250 פעילים בהתנדבות.

הקוד האתי לשרות לרכב בישראל וסמל "הפלוס הירוק"

איגוד המוסכים בישראל מסייע לציבור בעלי הרכב בזיהוי מוסכים מוסמכים באמצעות סמל "הפלוס הירוק". הסמל, התלוי בכניסה למוסך, מהווה מעין "תו תקן" של איכות והגינות ומבדל את המוסכים המוסמכים מאלו שאינם חוקיים או שאינם חתומים על אמנת השירות ומחויבים לקוד האתי של ענף שירותי הרכב. מסע הסברה שנתי בכלי התקשורת ממליץ לציבור הנהגים לבחור במוסכים אלו בלבד, ומפרט אודות היתרונות הגלומים בכך, תחת הסיסמה: "הפלוס הירוק-הדרך לזהות מוסך מוסמך".

מוסכים החברים באיגוד, המזוהים באמצעות סמל "הפלוס הירוק" מחויבים לקוד האתי לנותני השירות בענף הרכב בישראל. הקוד הוא התחייבות לשמירה על אתיקה מקצועית וכללי התנהגות ראויה, לרבות: עבודה עם רישוי והסמכה מתאימים בלבד, התנהלות בשקיפות ובגילוי מלא, אחריות לעבודות ולחלפים, איסור לתשלום עמלות ו/או טובות הנאה לכל גורם שהוא, עבודה ע"פ כללי הבטיחות ובהתאם להוראות היצרן, השבה לקדמות של הרכב בתיקוני תאונות דרכים, איסור מוחלט של תיקון רכבים מסוכנים והונאות ביטוח מכל סוג ומין, התחייבות לגביית תשלום הוגן ותואם לשעתון היצרן, שמירה על רכוש הלקוחות ועוד.

יו"ר האיגוד (תפקיד התנדבותי) הנוכחי הוא רונן לוי.

ארגוני גג, קשרי עבודה ושותפויות מקצועיות

איגוד המוסכים חבר ב-CECRA (המועצה האירופית לסחר ושרותי רכב ותחבורה), ב-לה"ב (לשכת ארגוני העצמאים והעסקים בישראל) ובפורום ארגוני הרכב בישראל (יחד עם איגוד שמאי הביטוח בישראל, איגוד יבואני הרכב בישראל, איגוד קציני בטיחות בתעבורה, איגוד מכוני הרישוי וארגון מנהלי תחבורה).

לאיגוד קשרי עבודה הדוקים ושיתופי פעולה עם רשויות ומוסדות שלטון, גופים, עמותות וארגונים בארץ ובעולם. ביניהם: משרדי ממשלה וועדות הכנסת לרבות משרד התחבורה, משרד האוצר/רשות המסים, משרד התמ"ת והמשרד להגנת הסביבה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, עמותת אור ירוק, המועצה הישראלית לצרכנות, ארגון "אמון הציבור" ועוד.

פעילויות נוספות

"פורום התיקון הבטוח"

"פורום התיקון הבטוח", הוקם בשנת 2003, במטרה לרכז את הפעילות בנושא הבטחת האיכות והבטיחות של תיקוני הרכב בישראל. עיקר הפעילות הציבורית, ההסברתית והמשפטית בתחום מתבצעת בשנים האחרונות על ידי הפורום, הפועל לקיום עניינם המשותף של ציבור בעלי הרכבים ונותני השירות בענף )מתוך הבנה ואמונה מלאה כי האינטרס משותף ולא מנוגד (לצורך מימוש טובת הצרכן בעל הרכב ושמירה על ערך רכושו, תוך הבטחת האיכות והבטיחות בתחזוקה ובתיקונים).

הפורום ריכז הביא ומביא לסדר היום הציבורי ולתודעת הקהל, לרבות מוסדות השלטון– נושאים רבים, ואף חולל שינויים מהותיים, הן באמצעות חינוך והסברה, הן באמצעות פרסום ויחסי-ציבור והן באמצעות הליכים משפטיים. כיום, לפורום מאגר מידע עצום (ייתכן הגדול במדינת ישראל) בנושא תחזוקה ותיקון רכבים. הפורום עומד לרשות בעלי המוסכים ולרשות הציבור הרחב בכל נושא הקשור לתחום.

עד כה סיפק הפורום ייעוץ מקצועי ומשפטי ראשוני לאלפי בעלי רכב, מוסכים ומנהלים מקצועיים, היה מעורב באופן ישיר או עקיף בתיקים משפטיים רבים וזכה להצלחות משמעותיות ורבות חשיבות. הפורום זוכה לתקשורת אוהדת רבה ולמכתבי תודה רבים על סיועו להנהגת סטנדרטים מקצועיים לתיקון בטוח.

המכללה הטכנולוגית לרכב

המכללה הטכנולוגית לרכב מיסודו של איגוד המוסכים בישראל, הוקמה במטרה לדאוג להכשרה, העשרה וקידום מקצועי של העוסקים בתחום שרותי הרכב. הלימודים במכללה מסובסדים למטרת קידום מקצועי של הענף.

קורסים, השתלמויות, ימי עיון והרצאות נערכות בסניפי המכללה ברחבי הארץ. מיטב המרצים למקצועות הרכב, מעבירים מידע מקצועי עדכני למאות בעלי מוסכים, מנהלים מקצועיים, בעלי כתבי הסמכה ועובדים. מדובר בלימודים עיוניים ומעשיים כאחד.

פעילות המכללה הטכנולוגית לרכב מתרחבת ומתעדכנת באופן שוטף בהתאם לשינויים הטכנולוגיים המתמידים בתחומי הרכב והתחבורה העולמית. כמו כן, הוקמה במכללה כיתת מחשבים חדשה לתלמידים בכל הרמות. משאבים רבים מושקעים במרצים מקצועיים מן השורה הראשונה ובסדנאות חדשניות. הסדנאות המעשיות מאובזרות ברכב ובציוד הדגמה ולמידה חדשניים, מנועים, ציוד דיאגנוסטי משוכלל, סימולטורים, עזרים, כלי עבודה ועוד. הלימודים המעשיים, מתקיימים בצמוד לסניפי המכללה. המכללה פועלת בפיקוח ובשיתוף פעולה עם משרד התחבורה ומשרד התמ"ת.

ערוץ הרכב ב-YouTube

ערוץ הרכב מתעד, בין היתר, את הפעילות הציבורית והצרכנית של איגוד המוסכים בישראל תוך הצגת תחקירים וכתבות מן התקשורת. כתבות ערוץ הרכב נצפו עד כה על ידי יותר מ-500,000 צופים.

השבוע ברכב

האיגוד מוציא לאור עיתון אלקטרוני שבועי: "השבוע ברכב", המספק את החדשות והעדכונים העיקריים של ענף הרכב והתחבורה בישראל, כולל אירועים מרכזיים בענף, עדכונים שבועיים מן התקשורת, כתבות ומאמרים, מידע משפטי ופסקי דין, לוח מודעות, ערוץ הרכב וקישורי וידאו, חוזרים רשמיים, הכשרה והעשרה מקצועית רווחה תרבות ופנאי ועוד. העיתון מופץ לכ-30,000 מנויים מדי שבוע.

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.