אהלי שם

מכון "אהלי שם - ליובאוויטש" הוא מכון מחקר תורני, העוסק בההדרה והוצאה לאור של ספרים על פי כתבי יד של אדמו"רי חב"ד ותלמידים.

היסטוריה

המכון הוקם בכפר חב"ד ב' בשנת תשמ״ט לעילוי נשמת הרבנית חיה מושקא שניאורסון, על ידי הרב אליהו יוחנן גוראריה שלקח על עצמו לדאוג להוצאתם לאור של כתבי אדמו"רי חב"ד וחסידי חב"ד לדורותיהם בנגלה, הלכה וחסידות.

חברי המכון במשך השנים

 • הרב אליהו יוחנן גוראריה
 • הרב יהושע מונדשיין
 • הרב יוסף יצחק איידלמן
 • הרב פנחס אלטהויז
 • הרב יעקב הורוביץ
 • הרב אברהם אלאשוילי
 • הרב משה חפר
 • הרב מנחם מנדל חפר
 • הרב אליעזר ברוד
 • הרב אברהם ברוך פווזנר
 • הרב ברוך בלז'ינסקי

מפעלי המכון

 • תולדות יצחק אייזיק, תשמ"ז
 • ילקוט בר מצווה
 • הספר בהלכה
 • ציצית הלכה למעשה, ליקוט על הלכות ציצית ומנהגי חב"ד, תשמ"ח
 • שלחן המלך, הלכות תלמוד תורה של אדמו"ר הזקן עם הערות וביאורים של הרבי מחב"ד, אברהם אלאשוילי, ג' כרכים, תשנ"א-תשנ"ד
 • חלקת אשר על מסכת שבת, הרב אשר לעמיל הכהן, תשנ"ב
 • חידושי צמח צדק על הש"ס, ב' כרכים, תשמ"ט-תשנ"ב
 • למה ומדוע היכן וכמה, תשנ"ו
 • שיעורי מסכתות, תשנ"ב
 • קונטרס דיני הפסק בתפילה, יוסף יצחק איידלמן, תשמ"ט
 • חקרי מנהגים, חקירות על מנהגי חב"ד ועל המנהגים הנהוגים בקהילות ישראל, הרב יוחנן גוראריה, 5 כרכים, תשנ"ט-תשע"ו
 • חקרי מנהגים (ברלין), חקירות ומנהגי קהילת ברלין, הרב יוחנן גוראריה, תשס"ז
 • רמ"ח אותיות, אוסף רמ"ח ידיעות, הנהגות, אמרות טהורות, תעלומות חכמה, מלוקט מספרי ראשונים ואחרונים, תשס"ו
 • ברית נתן, טעמי הלכה ומנהג לברית מילה, תשס"ז
 • תולדות ברוך מרדכי, תולדות חייו של הרב ברוך מרדכי אטינגר מבאברויסק, תשס"ח
 • תולדות שמואל מונקעס, הרב יוחנן גורארי', תשע"א
 • צדיקים וידידים, סקירה היסטורית אודות קשרי הידידות המופלאים בין אדמו"ר הזקן ורבי לוי יצחק מברדיטשוב וסיפורי נישואי נכדיהם בחתונה הגדולה בז'לאבין, תשע"ז
 • האח עיתון לילדים שראה אור בלובביץ' בין השנים תרע"א - תרע"ד, תשע"ב
 • סדר ברכת המזון מאת ר' נתן בן שמשון שפירא, תשע"א
 • פני משה, ביאור על מאמר "פתח אליהו" על פי כתבי אדמו"ר הזקן, האדמו"ר האמצעי וצמח צדק, מאת ר' חיים משה בן יעקב ליברמן, עם מבוא והוספות, הרב יהושע מונדשיין, תשמ"ח
 • קיצור הלכות שבת, משולחן ערוך הרב, משה אלאשוילי ויעקב הורביץ, ב' כרכים, תשנ"ב
 • זכר יהודה - שו"ת מהרי"ל זלקינד (בטלן), עם מבוא והוספות, הרב יהושע מונדשיין, תשנ"א
 • סדר תפלה על פי נוסח הקדוש האריז"ל עם פירוש מהרי"ד, הרב יהושע מונדשיין, תשנ"א
 • שולחן ערוך הקצר
 • חידושי הצמח צדק, ב' כרכים תשנ"ב
 • עבד אברהם אנכי, שניאור זלמן ברגר
 • שו"ת שערי דעה מאת הרב חיים יהודה ליב ליטווין עם מבוא והוספות, תשע"ג
 • אהלי ליובאוויטש, ד' כרכים, תשנ"ה-תשנ"ו
 • אהלי שם, ט' כרכים, תשמ"ט-תשנ"ג
 • כרם חב"ד, עיון וחקר במשנת חב"ד ותולדות החסידות, תשמ"ז-תשנ"ב, ארבעה כרכים
 • מסכת קידושין בהוצאת עוז והדר עם כ-300 עמודים המלאים בביאורי אדמו"רי חב"ד על סוגיות הש"ס, תשע"א
 • מסכת בבא מציעא בהוצאת עוז והדר עם כ-300 עמודים המלאים בביאורי אדמו"רי חב"ד על סוגיות הש"ס, תשע"ב

קישורים חיצוניים

This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.