אגף המבצעים

אגף המבצעים

סמל האגף
פרטים
כינוי אגף המבצעים
מדינה ישראל
שיוך   צה"ל
סוג אגף / יחידת מטה
בסיס האם הקריה
פיקוד
יחידת אם המטה הכללי של צה"ל
דרגת המפקד   אלוף
מפקדים מפורט בהמשך הערך

אגף המבצעיםראשי תיבות: אמ"ץ), בעבר "אגף המטה הכללי" (אג"ם), הוא אגף במטה הכללי של צה"ל.

אגף המבצעים נושא באחריות מטה לתכנון והפעלת כוחו המבצעי של צה"ל באמצעות מפקדות הפיקודים המרחביים, מפקדת זרוע האוויר, מפקדת זרוע הים, זרוע היבשה ואגפי המטכ"ל השונים.

ראש אמ"ץ הנוכחי הוא האלוף אהרון חליוה.

תפקידיו העיקריים של אגף המבצעים הם:

  • נשיאה באחריות המטה להכנת צה"ל למלחמה, למצבי חירום ולבטחון שוטף. דהיינו תיאום ועריכה של תוכניות מבצעיות למלחמה, למצבי חירום ולבטחון שוטף.
  • נשיאה באחריות לגיבוש התפיסה המבצעית כנגזר, מתפיסת הבטחון הלאומי ובהתאם לתורת הלחימה.
  • תיאום עבודת המטה בתחום הפעלת הכוח עם זרועות הבטחון האחרות, וגיבוש המלצות צה"ל לאישור הדרג המדיני.
  • הוראת מפקדות הפיקודים המרחביים, מפקדת זרוע האוויר, מפקדת זרוע הים, מפקדת זרוע היבשה, אמ"ן, אט"ל ואכ"א, בנוגע להפעלת הכוח ותיאומו.

מבנה ארגוני

מבנה אגף המבצעים הנוכחי מתבסס על מטה המורכב מחטיבות (בדומה ללהקים שבמטה זרוע האוויר והחלל והמספנים שבמטה זרוע הים) ויחידות עצמאיות אחרות. המבנה ההיררכי של החטיבות, כנהוג ביחידות מטה בצה"ל, מורכב ממחלקות, ענפים ומדורים. מפקד אגף המבצעים הוא ראש האגף, קצין בדרגת אלוף. תחתיו נמצאות ארבע חטיבות, כאשר בראשות כל אחת מהן עומד תת-אלוף. חטיבת המבצעים היא חטיבת הליבה של אגף המבצעים, חטיבת תורה והדרכה אמונה על תורת הלחימה, וחטיבת דובר צה"ל אחראית לדברר את הצבא.

יחידות אגף המבצעים
תג שם תפקיד מפקד
חטיבת המבצעים חטיבת הליבה של אגף המבצעים. אמונה על תיאום ועריכה של תוכניות מבצעיות למלחמה, למצבי חירום ולבטחון שוטף. כמו כן אמונה החטיבה על תיאום עבודת המטה בתחום הפעלת הכוח עם זרועות הבטחון האחרות, וגיבוש המלצות צה"ל לאישור הדרג המדיני. תא"ל יניב עשור
חטיבת תורה והדרכה הגוף אחראי לגיבוש הדוקטרינות הצבאיות ותורת הלחימה של צה"ל. האגף עוסק גם בחקר ההיסטוריה הצבאית, והוא אמון על הפקת לקחים וקביעת אמות מידה לאימונים ולהדרכה. תא"ל מוטי ברוך
חטיבת דובר צה"ל הגוף המשמש כדוברו של צה"ל, כאשר בכלל זה מתוקף תפקידו הוא המייצג את הצבא במגעיו עם הציבור ועם התקשורת. החטיבה אחראית לפרסום ההודעות הרשמיות של צה"ל ולפגישות אנשי הצבא עם התקשורת. תת אלוף רונן מנליס

היסטוריה

אגף המבצעים הוקם בסוף 1947 במקום "מחלקת תכנון" ו"מחלקה אופרטיבית" שפעלו במסגרת ארגון ההגנה. ב-16 בנובמבר 1947 מונה יגאל ידין לראש האגף הראשון והחל בבנייתו. על פי התקן הראשון כלל האגף חמש מחלקות עיקריות: מחלקה כללית לתכנון אסטרטגי, מחלקת מבצעים ("תמכון" - תכנון מבצעים שוטפים), מחלקת מודיעין, מחלקה טכנית ומחלקת מנהלה ותיאום עם השירותים הכפופים לאגף ועם אגפי המטכ"ל. ביוני 1948 הוצאה מחלקת התכנון והפכה לאגף התכנון, אך לאחר שנה חזרה אליו כמחלקה. בנוסף האגף היה אחראי גם לצנזורה הצבאית, יחידת הקשר לעיתונות והמחלקה לקישור לאו"ם.

בפברואר 1949 הוחלף שם האגף לאגף המטה הכללי, ב-1953 הוצאה ממנו מחלקת המודיעין והפכה לאגף המודיעין ומחלקת ההדרכה הפכה לאגף נפרד.

לאחר מלחמת יום הכיפורים כלל האגף את מחלקת המבצעים, מחלקת תכנון וארגון, מחלקת ההדרכה, מחלקת ממשל צבאי, מחלקת התיישבות והגנה מרחבית.

במהלך השנים היה אגף המטה הכללי ייחודי בכך שמלבד ראש האגף שירתו בו קצינים נוספים בדרגת אלוף, כך במשך תקופות מסוימות היה התקן של ראש מחלקת ההדרכה, של עוזר ראש אג"ם ושל מתאם הפעולות בשטחים. קצינים אלו היו חברים בפורום מטכ"ל.

ב-1999 חל ארגון מחדש במטכ"ל, הוקם אגף המבצעים ובמקביל בוטל תפקיד עוזר ראש אג"ם.

ראשי האגף

שם תפקידתקופת כהונה כראש האגףהערות
יגאל ידיןראש אג"ם16 בנובמבר 1947 - 9 בנובמבר 1949מקים האגף. לימים הרמטכ"ל ה-2
מרדכי מקלףראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל14 בנובמבר 1949 -7 בדצמבר 1952לימים הרמטכ"ל ה-3
משה דייןראש אג"ם17 בדצמבר 1952 - 6 בדצמבר 1953לימים הרמטכ"ל ה-4
יוסף אבידרראש אג"ם22 בדצמבר 1953 - 15 בפברואר 1955 
מאיר עמיתראש אג"ם23 בפברואר 1955 - 28 במאי 1955לימים ראש המוסד
חיים לסקובראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל28 באוגוסט 1955 - 24 ביולי 1956לימים הרמטכ"ל ה-5
מאיר עמיתראש אג"ם5 באוגוסט 1956 - 26 בינואר 1958 
צבי צורראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל1958לימים הרמטכ"ל ה-6
מאיר זורעראש אג"ם10 בספטמבר 1958 - 28 באפריל 1959לימים נציב קבילות החיילים
יצחק רביןראש אג"ם28 באפריל 1959 - 23 בינואר 1961לימים הרמטכ"ל ה-7
יצחק רביןראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל23 בינואר 1961 - 30 בדצמבר 1963 
חיים בר-לבראש אג"ם1 בינואר 1964 - 27 באפריל 1966לימים הרמטכ"ל ה-8
עזר ויצמןראש אג"ם27 באפריל 1966 - 14 בדצמבר 1969לימים נשיא מדינת ישראל
דוד אלעזרראש אג"ם23 בדצמבר 1969 - 1 בינואר 1972לימים הרמטכ"ל ה-9
ישראל טלראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל1 בינואר 1972 - 28 ביוני 1973בחלק מן התקופה היה ראש אג"ם בלבד
רחבעם זאביראש אג"ם2 בנובמבר 1973 - 16 בינואר 1974 
יצחק חופיראש אג"ם16 בינואר 1974 - 16 באפריל 1974לימים ראש המוסד, כיהן כממלא מקום הרמטכ"ל לאחר התפטרותו של דוד אלעזר
הרצל שפירראש אג"ם16 באפריל 1974 - 1 במרץ 1976לימים מפכ"ל משטרת ישראל.
יקותיאל אדםראש אג"ם2 במרץ 1976 - 25 באוגוסט 1977 
רפאל איתןראש אג"ם25 באוגוסט 1977 - 7 באפריל 1978לימים הרמטכ"ל ה-11
יקותיאל אדםראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל1978 - ינואר 1982 
משה לויראש אג"ם וסגן הרמטכ"לינואר 1982 - 1983לימים הרמטכ"ל ה-12
דוד עבריראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל1983 - 1985 
דן שומרוןראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל17 בינואר 1985 - 1 באוקטובר 1986לימים הרמטכ"ל ה-13
אמיר דרוריראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל1 באוקטובר 1986 - 6 באפריל 1987 
אהוד ברקראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל7 במאי 1987 - 13 במרץ 1991לימים הרמטכ"ל ה-14
אמנון ליפקין-שחקראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל13 במרץ 1991 - 29 בנובמבר 1994לימים הרמטכ"ל ה-15
מתן וילנאיראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל29 בנובמבר 1994 - 15 בספטמבר 1997 
שאול מופזראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל15 בספטמבר 1997 - 11 ביוני 1998לימים הרמטכ"ל ה-16
עוזי דייןראש אג"ם וסגן הרמטכ"ל11 ביוני 1998 - 27 ביוני 1999 
דן חלוץראש אמ"ץ27 ביוני 1999 - 30 בדצמבר 1999לימים הרמטכ"ל ה-18
גיורא איילנדראש אמ"ץ30 בדצמבר 1999 - 25 בינואר 2001 
דן הראלראש אמ"ץ26 בינואר 2001 - 2003לימים מנכ"ל משרד הבטחון
ישראל זיוראש אמ"ץ2003 - 2005 
גדי איזנקוטראש אמ"ץ2005 - 12 באוקטובר 2006לימים הרמטכ"ל ה-21
טל רוסוראש אמ"ץ12 באוקטובר 2006 - 4 באוקטובר 2010 
יעקב איישראש אמ"ץ4 באוקטובר 2010 - 6 בספטמבר 2012
יואב הר אבןראש אמ"ץ6 בספטמבר 2012 - 26 במאי 2015
ניצן אלוןראש אמ"ץ26 במאי 2015 - 21 במאי 2018
אהרון חליוהראש אמ"ץ21 במאי 2018 -

עוזר ראש אג"ם

מילאו תפקיד זה:

קישורים חיצוניים

קובץ:Badge of the Israel Defense Forces.new.svg צבא הגנה לישראל
זרועות, פיקודים ואגפּים
אגפּיםאגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקהאגף כוח האדםאגף המבצעיםאגף המודיעיןאגף התכנוןאגף התקשוב וההגנה בסב"ראגף אסטרטגיה ומעגל שלישי (בהקמה)
זרועותזרוע היבשהזרוע האוויר והחללזרוע הים
פיקודים מרחבייםפיקוד הצפוןפיקוד המרכזפיקוד הדרוםפיקוד העורף
גופים נוספיםדובר צה"להמכללות הצבאיותהגיס הצפוניהגיס המטכ"ליהפרקליטות הצבאיתהרבנות הצבאיתיחידת בתי הדין הצבאייםמפקדת העומקפיקוד ההכשרות והאימונים (בהקמה)
חילות צה"ל
חילות השדהחיל הרגליםחיל השריוןחיל התותחניםחיל ההנדסה הקרביתחיל הגנת הגבולות
חילות נוספיםחיל החינוך והנוערחיל הטכנולוגיה והאחזקהחיל הלוגיסטיקהחיל המודיעיןחיל משאבי האנושחיל המשטרה הצבאיתהחיל הכלליחיל הקשר והתקשובחיל הרפואה
חילות היסטורייםחיל המדעחיל נשיםחיל האיסוף הקרבי
שונות
מבנה צה"לאמצעי לחימהמילואיםיחידות מובחרותמבצעיםמדיםדרגותעיטוריםכומתותתגי כובעתג יחידהדגליםדין משמעתי
 קטגוריה •  פורטל צה"ל
This article is issued from Hamichlol. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.