פרשני:שולחן ערוך:אבן העזר קנ א

<a href='https://www.responsa.co.il/wiki.aspx?docId=0303100125100000000200000000' target='_new'>שולחן ערוך:אבן העזר קנ א</a>

ערך זה הוא מתוך פרויקט פרשני - הפירוש השיתופי לכתבים תורניים.

מטרת פרויקט פרשני היא יצירת פירוש שיתופי על כל הכתבים התורניים, החל מהמשנה ועד ספרי השו"ת האחרונים הנכם מוזמנים להשתתף בעריכת הפירוש באמצעות דף העריכה או יצירת פירושים לערכים חדשים.
יש לך שאלה על הפירוש? ניתן להשתמש בדף השיחה ובהוספת תבנית שאלה בראש הדף. מעוניין בהסבר למקור שלא קיים עדיין בפרשני? צור אותו כעת וכתוב את שאלתך בדף השיחה.

סעיף א

כל גט שהוא בטל מן התורה, אם נתגרשה בו עדיין היא אשת איש גמורה. ואם נשאת בו, תצא והולד ממזר, וצריכה גט משני, מדבריהם, ומהראשון, מן התורה, להתירה לעלמא. ואסורה לשניהם לעולם. וכל י"ג דרכים שנוהגין באשה שהלך בעלה למדינת הים ונשאת ואחר כך בא בעלה, שנתבארו בסימן י"ז, נוהגים בה (רמב"ם ממשנה גיטין פ,א). (וי"א דבעלה הראשון יורשה) (המ"מ פרק י' דגירושין). אבל אם לא נשאת עדיין, אלא נתקדשה, מותרת לבעלה ואינה צריכה גט משני (רמב"ם ממשנה יבמות פז,ב). וכל גט שאינה פסול אלא מדבריהם להנשא בו, לא תנשא בו לכתחלה, ואם נשאת, אפי' לא נבעלה, לא תצא, והולד כשר (רמב"ם ממשנה גיטין פו,א); וכותבין לה גט אחר, והיא יושבת תחת בעלה (רמב"ם מגיטין ה,ב). ואם אי אפשר לכתוב לה גט, והיה הבעל ותיק וגירש מעצמו, ה"ז משובח (רמב"ם). במה ד"א, שאין לו בנים ממנה. אבל אם יש לו בנים ממנה, לא יוציא, מפני שמוציא לעז על הבנים (רמב"ם מגיטין פו,ב). (מיהו נותנין גט אחר כשר, ואין בזה משום הוצאת לעז על הבנים) (פסקי מהרא"י סימן כ"א). כל דבר שאנו מחמירין בגיטין, והגט בלאו הכי כשר אלא שמחמירין לכתבו לכתחלה, אם לא נכתב, הגט כשר (מהרי"ו סימן כ"ג).

מתוך הספר יאיר השולחן, אין להעתיק ללא רשות מהמחבר, לפרטים ורכישה.

This article is issued from Yeshiva. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.