רבי אליהו שפירא

רבי אליהו שפירא היה מחשובי הפוסקים באירופה, בעל "אליה רבה ואליה זוטא על ספרי "לבוש התכלת" ו"לבוש החור" של רבי מרדכי יפה על שולחן ערוך חלק אורח חיים.

נולד בשנת ת"כ בערך בפראג לאביו ר' בנימין וולף. למד בקאליש אצל רבי אברהם אבלי הלוי גומבינר, בעל מגן אברהם, ואצל סבו ר' אהרן שמעון שפירא.

כיהן בקלין ובטיקטין, ובהמשך כיהן כדרשן וראש ישיבה בפראג. נפטר בח' בניסן תע"ב בפראג.

חיבוריו

  • אליהו זוטא-פירוש קצר ללבושים על או"ח ("לבוש התכלת" ו"לבוש החור"). הודפס יחד עם "הלבוש".
  • אליה רבה- ביאור רחב יותר, בו הוא מפלפל בדברי הלבוש. הספר הודפס בהמדורות השולחן ערוך על דף השו"ע למורת רוחו של המחבר, מכיוון שדבריו מכוונים על הלבוש ולא על השו"ע. בהמשך הודפס כספר בפני עצמו.
  • ששה שיטות מחדושי הלכות אליהו רבא- חידושים על מסכת כתובות, גיטין, קידושין, בבא קמא, בבא בתרא וחולין.

כתבים נוספים בהם דרשות על התורה, חידושים על הטור ושו"ת אבדו בשריפה הגדולה שפרצה בפראג בשנת תקי"ד.

תקופת חייו של רבי אליהו שפירא על ציר הזמן
This article is issued from Yeshiva. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.