విక్షనరీకి స్వాగతం!
విక్షనరీ ఎవరైనా పాల్గొనదగిన ఒక స్వేచ్ఛా బహు భాషా పదకోశం. ఇది మామూలు పదకోశాల వంటిది కాదు.
ఇక్కడ పదాల సమాచారాన్ని చూడటమే కాదు, ఉన్న సమాచారంలో అవసరమైన మార్పుచేర్పులు చెయ్యవచ్చు. ఇక్కడ లేని పదాల సమాచారాన్ని చేర్చవచ్చు కూడా.
ప్రస్తుతం తెలుగు విక్షనరీలో 1,05,979 పదములు ఉన్నాయి. గణాంకాలు చూడండి.
  • ఖాతా వలన లాభాలు
  • లాగిన్ పేజీ
  • దిద్దుబాట్లు ఎలా చెయ్యాలి,
  • ఎలా తోడ్పడవచ్చు?
  • ప్రయోగశాల
  • సహాయ కేంద్రం

తెలుగు అక్షర క్రమంలో విషయ సూచిక అ ♦ ఆ ♦ ఇ ♦ ఈ ♦ ఉ ♦ ఊ ♦ ఋ ♦ ఎ ♦ ఏ ♦ ఐ ♦ ఒ ♦ ఓ ♦ ఔ ♦ అం ♦ క ♦ ఖ ♦ గ ♦ ఘ ♦ చ ♦ ఛ ♦ జ ♦ ఝ

ట ♦ ఠ ♦ డ ♦ ఢ ♦ త ♦ థ ♦ ద ♦ ధ ♦ న ♦ ప ♦ ఫ ♦ బ ♦ భ ♦ మ ♦ య ♦ ర ♦ ల ♦ వ ♦ శ ♦ ష ♦ స ♦ హ ♦ ళ ♦ క్ష

 

ఆంగ్ల అక్షర క్రమంలో విషయ సూచిక A ♦ B ♦ C ♦ D ♦ E ♦ F ♦G ♦ H ♦ I ♦ J ♦ K ♦ L ♦ M ♦ N ♦ O ♦ P ♦ Q ♦ R ♦ S ♦ T ♦ U ♦ V ♦ W ♦ X ♦ Y ♦ Z

ప్రారంభ మూసతో కొత్తపదాల సృష్టి

ఈ క్రింద ఉన్న ప్రవేశ పెట్టెల లో మీరు సృష్టించాలనుకునే కొత్తపదాన్ని వ్రాయండి, తరవాత సృష్టించు లేక Create అనే బొత్తాము పై నొక్కండి అంతే.
కొత్త తెలుగు పదం
New English word (use lower case only)

వికీమీడియా ఇతర ప్రాజెక్టులు:

వికీపీడియా 
విజ్ఞాన సర్వస్వము 
మెటా-వికీ 
ప్రాజెక్టుల సమన్వయము 
వికీమీడియా కామన్స్ 
ఉమ్మడి వనరులు 
వికీబుక్స్ 
పాఠ్యపుస్తకములు 
వికీసోర్స్  
మూలములు 
వికీఖోట్‌ 
వ్యాఖ్యలు 
వికీన్యూస్‌
వార్తలు
వికీస్పీసిస్
జీవులు

ఈ పదకోశము గానీ, దీని సోదర ప్రాజెక్టులు గానీ మీకు ఉపయోగకరమనిపించినట్లయితే, దయచేసి వికీమీడియా ఫౌండేషన్ లేక వికీమీడియా భారతదేశం (వికీమీడియా భారతదేశం విరాళాల పేజీ) నకు సహాయము చెయ్యండి . మీ విరాళాలు ప్రాథమికంగా సర్వర్ సామగ్రి కొనుగోలు చేయుటకు మరియు వికీ ప్రాజెక్టులపై అవగాహన పెంపొందించడానికి ఉపయోగిస్తారు.

This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.