பெயர்ச்சொல்

அந்தரங்கம்

ஒலிப்பு
பொருள்

பெயர்ச்சொல் (பெ)

  • சொல்;
  • கைப்பாட்டில் பிரிக்கப்படும் ஒரு வகையான சொற்கள்
மொழிபெயர்ப்புகள்
  • ஆங்கிலம் : noun
  • பிரான்சியம் : nom
  • இடாய்ச்சு : Substantiv
  • எசுப்பானியம் : sustantivo (ஆண்பால்) , substantivo (ஆண்பால்), (வெனீசுவேலா)
  • (உருசியம்) : имя существительное (இம்ய சுசெச்ட்விடெல்.நொயெ) (நடுப்பால்)
  • (மலாய்) : kata nama
  • அரபி : اسم (இசம்) (ஆண்பால்)

வார்ப்புரு:விளக்கம்நமனனனனன

  • -
பயன்பாடு

சொல்வளம்

பெயர் - பெயர்ச்சொல் - சொல்
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.