titullar

TITULLAR m.

  • 1. Ai që drejton një institucion, një ndërmarrje, një zyrë: një përfaqësi diplomatike etj. dhe që ka të drejtën ta përfaqësojë atë zyrtarisht. Titullari i ministrisë. Titullari i ambasadës. Titullarët e përfaqësive diplomatike.
  • 2. libr. Ai që merr një titull për merita të shquara në një fushë të caktuar të jetës, për punë të dobishme për shtetin a shoqërinë, ai që ka një titull. Titullarët e sportit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.