spektror

SPEKTROR mb. fiz.

  • Që ka të bëjë me spektrin, i spektrit, që lidhet me zbërthimin e spektrit të rrezatimeve të ndryshme. Vijat spektrore. Analizë spektrore analizë për të përcaktuar përbërjen kimike të një trupi rrezatues në bazë të spektrit që ka.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.