skarpat

SKARPAT m.

  • Ana e pjerrët në krahun e një rruge të ngritur, të një dige, të një hendeku etj. Skarpati i rrugës (i hendekut, i llogores). Skarpat i gurtë. Skarpati i trasesë (i hekurudhës). Përforcimi i skarpateve me kalldrëm. I bënë skarpatin.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.