rund

RUND m.

  • 1. sport. Një nga pjesët prej tri minutash, në të cilat ndahet një ndeshje boksi. Rundi i parë (i fundit). Fillimi dhe mbarimi i rundeve.
  • 2. fig. Një nga takimet e dy palëve në bisedimet që zgjatin për shumë kohë. Rund bisedimesh. Filloi një rund i ri.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.