rudak

RUDAK m.

  • Dash a qengj me lesh të butë, të dendur, të shkurtër e të dredhur të cilësisë shumë të mirë. Rudak i bardhë. Leshi i rudakut.

RUDAK mb.

  • 1. Që e ka leshin të butë, të shkurtër e të dredhur (për dashin e për delen). Dash rudak. Qengj rudak.
  • 2. Që nuk ka hala (për grurin). Grurë rudak.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.