ruajtur

RUAJTUR mb.

  • 1. Që ruhet nga dikush, që është me rojë. Shtëpi e ruajtur. Qytet i ruajtur. Vend i ruajtur.
  • 2. Që është mbajtur në gjendje të mirë, që nuk është dëmtuar a grisur; që ka shpëtuar pa u prishur a pa u zhdukur, që ka mbetur. Rroba të ruajtura. Trajtat e ruajtura. Dokumentet e ruajtura.
  • 3. Që është lënë mënjanë, që nuk është përdorur. Para të ruajtura.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.