rotacizëm

ROTACIZËM m. gjuh.

  • Kalimi i n-së në r në mes të dy zanoreve në fjalët e disa gjuhëve e në dialektet. Dukuria e rotacizmit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.