ronit

RONIT kal.

  • 1. Thërrmoj, e bëj thërrime; shkoq; e bëj copë-copë; e brej a e grij. Ronit duhanin. Ronit misrin. Ronit plisat e dheut. Ronit shkëmbin. I roniti perdet dielli.
  • 2. fig. E bëj krejt të pafuqishëm, e dërrmoj. E ka ronitur sëmundja.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.