romancë

ROMANCË f.

  • 1. muz. Pjesë e vogël muzikore me karakter lirik, që është krijuar sipas fjalëve të një vjershe dhe që këndohet e shoqëruar me vegla. Romancë për violinë dhe orkestër. Këndoj një romancë. Luaj një romancë.
  • 2. let. Vjershë e shkurtër lirike, që u kushtohet zakonisht ndjenjave dhe vihet në muzikë. Shkruaj një romancë.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.