robot

ROBOT m.

  • 1. Aparat automatik, që kryen në mënyrë të pavarur sipas një programi veprime të ndërlikuara dhe që mund të zëvendësojë pjesërisht punën e njeriut në disa fusha. Dërgimi i robotëve në Hënë. Mekanizmi i robotit. Vepron si robot.
  • 2. fig. keg. Ai që e kryen automatikisht punën e ngarkuar, njeri që nuk ka vullnetin e vet e që nuk ka fare aftësi të veprojë në mënyrë të pavarur.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.