ritregoj

RITREGOJ kal.

  • Përsërit me fjalët e mia, me shkrim ose me gojë, një pjesë të lexuar ose diçka të parë a të dëgjuar. E ritregojnë ngjarjen (tregimin, romanin). E ritregojnë me gojë (me shkrim). E ritregoi pikë për pikë. E tregoi dhe e ritregoi disa herë. Ritregon bukur.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.