ritransmetues

RITRANSMETUES m. radio.

  • Aparat që merr një valë radioje ose televizioni dhe e përforcon për ta dërguar më larg. Ritransmetues i fuqishëm. Ritransmetues i radios (i televizionit). Vendos (përdor) një ritransmetues.

RITRANSMETUES mb. radio.

  • Që shërben për të ritransmetuar; që bën ritransmetim. Aparat ritransmetues. Radist ritransmetues.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.