ritransmetim

RITRANSMETIM m. radio.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RITRANSMETOJ, RITRANSMETOHET. Ritransmetimi i emisioneve të radios dhe të televizionit.
  • 2. Program i radios ose i televizionit që jepet për së dyti.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.