ritmik

RITMIK mb.

  • 1. let., muz. Që ka të bëjë me ritmin, i ritmit; që ka një ritëm të caktuar. Theksi ritmik. Vargu ritmik. Muzikë ritmike.
  • 2. Që bëhet me një ritëm të caktuar; që bëhet në mënyrë të rregullt e pa ndërprerje. Hapa ritmikë. Lëvizje (ecje, zhurmë) ritmike. Punë ritmike. Realizimi ritmik i planit. Në mënyrë ritmike.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.