risi

RISI f.

  • 1. shih RINI,~A 1. Risi e përjetshme. I jep risi.
  • 2. Të qenët i një moshe të re (për një dukuri), vetia e diçkaje që ka pak kohë që është shfaqur. Risia e një dukurie.
  • 3. edhe ~, ~TË. Dukuri e re, diçka që del për herë të parë ose që hyn e re në jetë. Risitë në gjuhë.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.