rishtar

RISHTAR m.

  • 1. Ai që është i ri në një punë a detyrë dhe që ende nuk ka përvojë, fillestar, i ri. Është rishtar në zanat.
  • 2. fet. Ai që sapo ka veshur rrobën fetare dhe që shërben në një manastir për një periudhë prove derisa të bëhet murg (në vendet ku vepron kisha e krishterë).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.