ripyllëzim

RIPYLLËZIM m.

  • Veprimi dhe gjendja sipas kuptimeve të foljeve RIPYLLËZOJ, RIPYLLËZOHET. Ripyllëzimi i malit. Punimet e ripyllëzimit. Fidanë (drurë) për ripyllëzim. Bëj ripyllëzimin.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.