riprovim

RIPROVIM m.

  • Provim i përsëritur, të cilin e jep një nxënës a student që është rrëzuar një herë. Riprovimi i historisë (i gjeografisë, i gjuhës). Riprovimet e vjeshtës (e gushtit). E dha riprovimin. Mbeti për riprovim. Marr në riprovim.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.