riparim

RIPARIM m.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RIPAROJ, RIPAROHET. Riparim i thjeshtë (i lehtë, i mesëm, i përgjithshëm). Riparime të ndryshme. Riparim teknik. Riparim automjetesh (biçikletash). Reparti i riparimeve. Çoj për riparim. Bën riparime.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.