riosh

RIOSH mb. libr.

  • 1. Që është shumë i ri në moshë; që ka fytyrë të re e të njomë. Djalë riosh. Vajzë rioshe.
  • 2. Përd. em. sipas kuptimit të mbiemrit. Riosh i bukur.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.