riorganizoj

RIORGANIZOJ kal.

  • Organizoj një mënyrë të re, i ndryshoj organizimin e mëparshëm zakonisht për ta përmirësuar e për t'ua përshtatur kërkesave a nevojave të reja. Riorganizoj shkollën. Riorganizoj ushtrinë. Riorganizoj skuadrën. Riorganizoj ekonominë (prodhimin). Riorganizoj punën (forcat).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.