rim

RIM m.

  • Vijë e hapur nga ujërat e shirave; shteg, rrugë e ngushtë. Lë një rim.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.