rilevim

RILEVIM m. spec.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RILEVOJ, RILEVOHET. Rilevime gjeologjike (topografike). Rilevimi i zonës (i truallit). Punime (ekspedita) rilevimi. Shkalla e rilevimit. Bëj (kryej, përfundoj) rilevimin.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.