rikrijim

RIKRIJIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RIKRIJOJ, RIKRIJOHET. Rikrijimi artistik. Rikrijimi i një organizate. Rikrijimi i ngjarjeve.
  • 2. Ngjarje ose pamje e jetës, e mishëruar në një vepër artistike. Rikrijime të bukura (besnike).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.