rikopjoj

RIKOPJOJ kal.

  • Kopjoj përsëri diçka të shkruar a të botuar; nxjerr kopje tjetër. Rikopjoj dorëshkrimin. Rikopjoj një vjershë (një tekst). Rikopjoj me dorë (me makinë shkrimi).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.