rikopjim

RIKOPJIM m.

  • 1. Veprimi sipas kuptimeve të foljeve RIKOPJOJ, RIKOPJOHET. Rikopjimi i dorëshkrimit.
  • 2. Diçka që është kopjuar përsëri nga një tjetër.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.