rikonstruksion

RIKONSTRUKSION m.

  • 1. shih RINDËRTIM,~I.
  • 2. Ndryshim rrënjësor që i bëhet diçkaje në mënyrën e ndërtimit, në organizimin dhe në pajisjet për ta përmirësuar. Rikonstruksion teknik. Rikonstruksion i pjesshëm (i plotë, i përgjithshëm, rrënjësor). Rikonstruksioni i fabrikës (i uzinës). Rikonstruksioni i industrisë (i bujqësisë). Plani i rikonstruksionit. Bëj rikonstruksionin.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.