rifilloj

RIFILLOJ kal.

  • 1. Filloj përsëri diçka që e kam ndërprerë, e kam lënë përgjysmë ose pa e mbaruar; e filloj edhe një herë nga e para. Rifilloj mësimin. Rifilloj lojën. Rifilloj shërbimin (punën). Rifilluan luftën. Rifilloj nga e para.
  • 2. jokal. Fillon përsëri. Rifilluan punimet (stërvitjet). Rifilluan kërkimet.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.