riedukoj

RIEDUKOJ kal.

  • Edukoj dikë përsëri për t'i ndryshuar pikëpamjet, qëndrimin ose sjelljen, i jap dikujt një edukatë të re, të ndryshme nga e para. Riedukoj fëmijët (nxënësit). Riedukoj (masat). Riedukoj veten. Më vështirë është ta riedukosh njeriun sesa ta edukosh.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.