ribotoj

RIBOTOJ kal.

  • Botoj përsëri një vepër, një shkrim ose diçka tjetër të botuar më parë. Ribotoj artikullin (veprën).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.