rezervist

REZERVIST m. usht.

  • Ai që zakonisht e ka bërë shërbimin ushtarak dhe që thirret në ushtri për periudha të shkurtra ose në rast nevoje, ushtarak i rezervës. Thirrja (stërvitja) e rezervistëve. Mobilizimi (grumbullimi) i rezervistëve.

REZERVIST mb. usht.

  • Që thirret në ushtri për periudha të shkurtra pas kohës së mbarimit të shërbimit ushtarak; që përbëhet prej rezervistësh. Ushtar (kuadër, oficer) rezervist. Trupa (njësi) rezerviste.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.