revokim

REVOKIM m. drejt.

  • Veprimi sipas kuptimeve të foljeve REVOKOJ, REVOKOHET. Revokimi i deputetit (i kandidatëve). Revokimi i dekretit (i vendimit, i urdhëresës). Propozimi për revokim. Ushtroj të drejtën e revokimit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.