revizion

REVIZION m. libr.

  • 1. Shqyrtimi dhe kontrollimi i veprimtarisë ekonomike e financiare të një ndërmarrjeje ose të një punonjësi për të gjetur dhe për të mënjanuar të metat. Revizioni financiar. Organet (grupet) e revizionit. Ushtroj revizion. Shkoj për revizion.
  • 2. Rishikim i diçkaje për të bërë ndryshimet ose ndreqjet e nevojshme. Revizioni i vendimeve.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.