revanshizëm

REVANSHIZËM m. keq.

  • Politika që ndjekin e synimi që kanë qarqet reaksionare të një vendi për të rimarrë me luftë tokat e pozitat e humbura në luftërat e mëparshme dhe për t'u hakmarrë ndaj kundërshtarëve. Revanshizëm militarist. Revanshizmi gjerman.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.