retushoj

RETUSHOJ kal. spec.

  • I bëj ndryshime a përmirësime të imëta një fotografie, një filmi, një pikture ose diçkaje tjetër të vizatuar a të shtypur, duke e ndrequr hollë e me mjeshtëri. Retushoj negativin (pozitivin) e një fotografie. Retushoj një pikturë. Retushoj me penel (me laps).
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.