restaurues

RESTAURUES m.

  • 1. Specialist për restaurimin e veprave të artit dhe të ndërtimeve të lashta me vlerë. Restauruesit e muzeut (e institutit).
  • 2. Përkrahës i rivendosjes së një rendi shoqëror a të një regjimi politik të përmbysur.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.