reshperi

RESHPERI f. vjet.

  • 1. Tregti e madhe, shitblerje e gjerë. Bënte reshperi. Merrej me reshperi.
  • 2. përmb. Tërësia e tregtarëve, tregtarët.
  • 3. vet. Mallra tregtie.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.