reparacion

REPARACION m. kryes.

  • Dëmshpërblim në të holla ose në mallra që detyrohet t'u paguajë shteti i mundur vendeve fituese për dëmet që ka sjellë lufta. Reparacionet e luftës. Ndarja e reparacioneve. Paguan reparacionet.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.