reostat

REOSTAT m. elektr.

  • Rezistencë që shërben për të ndryshuar forcën e rrymës elektrike. Reostat lëshimi. Dorëza e reostatit. Çelësi i reostatit.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.