rentier

RENTIER m.

  • 1. Ai që jeton me të ardhurat nga renta ose me përqindjet nga një kapital dhe pa punuar (në shoqërinë kapitaliste). U bënë rentierë.
  • 2. si mb. ~, ~E. Që jeton me të ardhurat nga renta. Borgjezia rentiere.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.