rendor

RENDOR mb.

  • Që tregon vendin në një renditje sipas numrave. Numër rendor numër vijues në një listë, regjistër etj. Shkruaj numrin rendor.
  • Numëror rendor gjuh., vjet. numëror rreshtor.
This article is issued from Wiktionary. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.